Tất cả gói đăng tin

SILVER

SILVER

Tính năng gói bao gồm:

 • Số tin đăng: 3 tin
 • Tô đậm tin tuyển: 1 tuần

 

Giá bán: 3500000đ
GOLD

GOLD

Tính năng gói bao gồm:

 • Số tin đăng: 5 tin
 • Tô đậm tin tuyển: 2 tuần
 • Tin tuyển gấp: 3 tin/ 4 tuần
 • Tặng thêm điểm xem CV: 50 điểm
 • Tặng thêm tin đăng: 1 tin
Giá bán: 6650000đ
PLATINUM

PLATINUM

Tính năng gói bao gồm:

 • Số tin đăng: 7 tin
 • Tô đậm tin tuyển: 3 tuần
 • Tin tuyển gấp: 5 tin/ 5 tuần
 • Tặng thêm điểm xem CV: 100 điểm
 • Tặng thêm tin đăng: 2 tin
Giá bán: 9450000đ
RUBY

RUBY

Tính năng gói bao gồm:

 • Số tin đăng: 10 tin
 • Tô đậm tin tuyển: 3 tháng
 • Tin tuyển gấp: 8 tin/ 7 tuần
 • Tặng thêm điểm xem CV: 200 điểm
 • Tặng thêm tin đăng: 5 tin
 • Bảo lưu: 1 lần
Giá bán: 17850000đ
VIP

VIP

Tính năng gói bao gồm:

 • Số tin đăng: 15 tin
 • Tô đậm tin tuyển: 6 tháng
 • Tin tuyển gấp: 15 tin/ 14 tuần
 • Tặng thêm điểm xem CV: 300 điểm
 • Tặng thêm tin đăng: 10 tin
 • Bảo lưu: 2 lần
 • Tặng banner quảng cáo thời gian: 12 tuần
Giá bán: 33600000đ
0907915622
0907915622
Zalo chat